Δραστηριότητες

Μελέτες

 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
 • ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Κατασκευές

 • ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΟ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
  • ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΟΥ-ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
  • ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ-ΧΩΡΙΣΜΑΤΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
  • ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ – ΚΡΥΦΟΙ ΦΩΤΙΣΜΟΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ
  • ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
  • ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
  • ΚΤΙΡΙΑΚΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
  • ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ