Η εταιρία

Ιστορία

Η Σ. & Ι. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΟΕ με διακριτικό τίτλο «SPI Constructions» ιδρύθηκε το 2005 στην Αθήνα, αποτελεί συνέχεια της εταιρίας ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΟΕ από το 1964, και είναι μία σύγχρονη τεχνική-κατασκευαστική και μελετητική εταιρία. Η εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών με πολύχρονη πείρα στις κτιριακές και μηχανολογικές εφαρμογές. Η συνεργασία μας με μεγάλες εταιρίες και βιομηχανίες, μας έχει οδηγήσει σε υψηλά ποιοτικά πρότυπα κατασκευής. Όλες οι κατασκευές και οι υπηρεσίες της εταιρίας μας παράγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις εκάστοτε προδιαγραφές.

Στρατηγικοί Στόχοι

  • Ποιοτικές κατασκευές με υψηλή προστιθέμενη αξία σε ανταγωνιστικές τιμές.
  • Ολοκληρωμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας.
  • Αξιοποίηση νέων υλικών και τεχνολογιών σε σύγχρονες κατασκευές.
  • Λογικά κέρδη για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης της εταιρίας.
  • Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης με βάση την απόδοση.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην εταιρία μας. Η επιλογή των ανθρώπων βασίζεται σε κριτήρια πλήρως εναρμονισμένα με τις αξίες της εταιρίας μας. Η άριστη γνώση του αντικειμένου εργασίας τους σε συνδυασμό με την συνέπεια και υπευθυνότητα αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής ανθρώπινου δυναμικού. Η ομαδικότητα και ο σεβασμός στον συνάνθρωπο μας διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία της εταιρίας μας.