Επικοινωνία

ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΟΕ

Τατοΐου 213
Μεταμόρφωση
Τ.Κ. 144 52

ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ: 86755402000

ΤΗΛ: 210 6616175

E- mail: info@spi-constructions.gr